Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Đỗ Khắc Tuấn
0988 789 656
Lê Thanh Tùng
098 999 6869
Mai Phương Linh
0168 550 3413
Mai Mai
0982483504

Bản đồ

Thống kê truy cập

Linh kiện máy in

Bảng tra mã mực máy photocopy Ricoh

Kick link sau để tải về maý bạn 
http://mayvanphonghaanh.com/admin/webroot/uploads/files/B%E1%BA%A3ng%20tra%20m%C3%A3%20m%E1%BB%B1c%20m%C3%A1y%20photocopy%20Ricoh(3).pdf
Model (Tên máy) Tên mã mực
Ricoh Aficio 1013 BLACK TONER TYPE 1250D
Ricoh Aficio 1015, 1018, 1018D, 1113 BLACK TONER TYPE 1220D
Ricoh Aficio 2015, 2018, 2018D, 2016, 2020, 2020D,MP 1500, MP 1900/ MP 1600L,MP 2000LMP 1600LE, MP2000LE BLACK TONER TYPE 1230D
Ricoh Aficio MP 2500, MP 2580 BLACK TONER TYPE 2500E
Ricoh Aficio 1022, 1027, 3025, 3030 MP 2590, MP 3090, MP 2591, MP 3391 BLACK TONER TYPE 2320D
Ricoh Aficio 1035, 1045,
AP 4510, SP 8100
BLACK TONER TYPE 3205D
Ricoh Aficio 2035, 2035e, 2045, 2045e, 3035, 3045 BLACK TONER TYPE 3210D
Ricoh Aficio MP 3590, MP 4590, MP 4000B, MP 4000, MP 5000B, MP 5000, MP 4001, MP 5001 BLACK TONER TYPE 4500S
Ricoh Aficio 1060, 1075, 2051, 2060, 2075,MP5500, MP 6500, MP 7500, MP 6001, MP 7001 BLACK TONER TYPE 6210D
Ricoh Aficio 1515, MP 161L BLACK TONER TYPE 1270D
Ricoh FW 770 BLACK TONER TYPE 810
Ricoh Aficio MP C1500E PRINT CARTRIDGEBLACK MP C1500E
Ricoh Aficio MP C1500E PRINT CARTRIDGEYELLOW MP C1500E
Ricoh Aficio MP C1500E PRINT CARTRIDGEMAGENTA MP C1500E
Ricoh Aficio MP C1500E PRINT CARTRIDGECYAN MP C1500E
Ricoh Aficio 200 BLACK TONER TYPE 20DE
Ricoh Aficio 250 BLACK TONER TYPE 2205D
Ricoh Aficio 220 BLACK TONER TYPE 2210D
Ricoh Aficio MP C2500, C3000 PRINT CARTRIDGEBLACK MP
Ricoh Aficio MP C2500, C3000 PRINT CARTRIDGEYELLOW MP C3000
Ricoh Aficio MP C2500, C3000 PRINT CARTRIDGEMAGENTA MP C3000
Ricoh Aficio MP C2500, C3000 PRINT CARTRIDGECYAN MP C3000
Ricoh Aficio MP C2030, C2530, C2530, C2550 PRINT CARTRIDGEBLACK MP C2550S
Ricoh Aficio MP C2030, C2530, C2530, C2550 PRINT CARTRIDGEYELLOW MP MP C2550S
Ricoh Aficio MP C2030, C2530, C2530, C2550 PRINT CARTRIDGEMAGENTA MP MP C2550S
Ricoh Aficio MP C2030, C2530, C2530, C2550 PRINT CARTRIDGECYAN MP MP C2550S
Ricoh Aficio 1224 / 1232 BLACK TONER TYPE M2
Ricoh Aficio 1224 / 1232 YELLOW TONER TYPE M2
Ricoh Aficio 1224 / 1232 MAGENTA TONER TYPE M2
Ricoh Aficio 1224 / 1232 CYAN TONER TYPE M2
Ricoh Aficio 2228, 2232, 2238 BLACK TONER TYPE P2
Ricoh Aficio 2228, 2232, 2238 YELLOW TONER TYPE P2
Ricoh Aficio 2228, 2232, 2238 MAGENTA TONER TYPE P2
Ricoh Aficio 2228, 2232, 2238 CYAN TONER TYPE P2
Ricoh Aficio 2228, 2232, 2238 YELLOW TONER TYPE P5
Ricoh Aficio 2228, 2232, 2238 MAGENTA TONER TYPE P5
Ricoh Aficio 2228, 2232, 2238 CYAN TONER TYPE P5
Ricoh Aficio 3224, 3232C BLACK TONER TYPE T2
Ricoh Aficio 3224, 3232C YELLOW TONER TYPE T2
Ricoh Aficio 3224, 3232C MAGENTA TONER TYPE T2
Ricoh Aficio 3224, 3232C CYAN TONER TYPE T2
Ricoh Aficio 3228, 3235, 3245C BLACK TONER TYPE R2
Ricoh Aficio 3228, 3235, 3245C YELLOW TONER TYPE R2
Ricoh Aficio 3228, 3235, 3245C MAGENTA TONER TYPE R2
Ricoh Aficio 3228, 3235, 3245C CYAN TONER TYPE R2
Ricoh Aficio MP C3500, C4500 PRINT CARTRIDGEBLACK MP
Ricoh Aficio MP C3500, C4500 PRINT CARTRIDGEYELLOW MP C4500
Ricoh Aficio MP C3500, C4500 PRINT CARTRIDGEMAGENTA MP C4500
Ricoh Aficio MP C3500, C4500 PRINT CARTRIDGECYAN MP C4500
Ricoh Aficio 3260, 5560 BLACK TONER TYPE S2
Ricoh Aficio 3260, 5560 YELLOW TONER TYPE S2
Ricoh Aficio 3260, 5560 MAGENTA TONER TYPE S2
Ricoh Aficio 3260, 5560 CYAN TONER TYPE S2
Ricoh Aficio 340, 350, 450, AP 4500 BLACK TONER TYPE 3200D
Ricoh Aficio 400, 401, 500 BLACK TONER TYPE 10D
Ricoh Aficio 550, 650 BLACK TONER TYPE 5200D
Ricoh Aficio 551, 700, 1055 BLACK TONER TYPE 5205
Ricoh Aficio 850, 1050 BLACK TONER TYPE 8200
Ricoh Aficio 1085, 1105, 2090, 2105 BLACK TONER TYPE 8205D
Ricoh Aficio MP 9000, MP1100, MP1350 BLACK TONER TYPE 1350E

[Quay lại]Các tin liên quan

Bảng tra mã Cardtridge máy in

Bảng tra mã bánh răng Ricoh

Bảng tra mã bánh răng Toshiba